AAN SOFTWARE MOET JE METEN …

meetlint

Wij verlengen de levensduur van uw systemen

OVER METEN AAN SOFTWARE

Kwaliteit is de mate waarin de software voldoet aan de eisen die je er aan stelt.

De Agile benadering van softwareontwikkeling is goed. Het leidt tot grotere betrokkenheid van de gebruiker en de snelle en zichtbare opleveringen tot betere systemen. In praktijk ligt de focus op de functionele eisen: doet het systeem wat het moet doen. Technische kwaliteitseisen zijn echter ook belangrijk:

 • Is het systeem voldoende snel?
 • Is het systeem aanpasbaar tegen redelijk budget?
 • Is het systeem schaalbaar?
 • Is nieuwe technologie makkelijk te integreren?
 • Is het systeem onderhoudbaar?

Boncode is specialist in het meten van technische software kwaliteit. Ons doel is klanten te helpen software systemen gezond te houden of te krijgen. Allereerst door aan de broncode te meten. We meten de complexiteit, volumes, duplicatie en andere zaken die de kwaliteit en daarmee de onderhoudbaarheid beïnvloeden. Zo creëer je een feitelijk en objectief beeld van de technische kwaliteit van software.
Wij presenteren de analyse van onze metingen in begrijpelijke termen, ook voor niet-technische managers. Dan kun je als manager op technische kwaliteit gaan sturen. Als CIO samen met de ICT-ontwikkelaars of partners; als business manager in nauwe samenwerking met de ICT-staf. Als ICT-team door onderlinge samenwerking. Gericht op betere, gezonde en duurzame software. Boncode beschikt over eigen broncode analyse technologie en kent daarnaast de gebruikelijke analyse technologieën.
Klik hier voor ‘IJsberg toolset’

Wij beoordelen, verbeteren en bewaken
de kwaliteit van uw software

Ons eerste aanbod: Fact Based Expert Opinion

Als u een belangrijk besluit moet nemen over uw software systemen, dient u de huidige technische staat van uw software te kennen. U wilt immers weten of de investering zinnig is, gegeven de feitelijke staat van het systeem. Uw leverancier of ontwikkelteam heeft een belang bij dit besluit. Dat kan het beeld dat u krijgt van de huidige staat van uw systeem beïnvloeden. Een onafhankelijke en objectieve toets door Boncode is dan verstandig. Wij hebben geen belang bij welke uitkomst dan ook. Gebaseerd op metingen met toegesneden tools geven wij u onze opinie. Ook bij outsourcing of nearshoring is de Fact Based Expert Opinion een effectief middel om controle over en inzicht te krijgen in de technische staat van uw software.

Klik hier voor meer informatie

Ons tweede aanbod: Fact Based Software Remediation

Wij verlengen de levensduur van uw bestaande systemen. Door meting en analyse weten we wat en hoe gesaneerd moet worden. Resultaat is een systeem dat weer onderhoudbaar is en integratie van nieuwe (mobiele) technologie aankan. Gezonde software waar u lange tijd op kunt vertrouwen tegen geringe kosten en risico’s.

De eerste fase bestaat uit een Remediation Assessment. Na het inventariseren van de behoeften en knelpunten rond een systeem of systemen vindt een meting plaats op broncode niveau. Deze wordt geanalyseerd en besproken met allereerst de betrokken technische mensen en daarna met het management. Gebruik wordt gemaakt van onze ‘IJsberg toolset’.

Klik hier voor meer informatie

KLANTEN

Onze klanten betrekken Boncode:

 • Om vat te krijgen op software die via outsourcing of nearshoring wordt ontwikkeld.
 • Als simpele uitbreidingen steeds meer tijd kosten om te realiseren.
 • Wanneer voor elke opgeloste bug er twee nieuwe bijkomen.
 • Bij hardnekkige performance problemen.
 • Bij onzekerheden rond uitbreidbaarheid en schaalbaarheid.
 • Als de belangrijkste ontwikkelaar weggaat.
 • Bij gevoel van onbehagen rond kwaliteit.
 • Bij vragen rond integratie van nieuwe technologie.

OVER BONCODE

Boncode is een jong bedrijf bestaande uit ervaren mensen. Onze hoogopgeleide mensen hebben verstand van zowel softwareontwikkeling als de bedrijfskundige en contractuele context, waarbinnen software wordt gebruikt. Doordat we een onafhankelijk bedrijf zijn kunnen we objectief en op feiten gebaseerd advies geven.

De kern van Boncode wordt gevormd door drie mensen:

JOOST KOEN

(algemeen en klantrelatie)

 

Heeft 29 jaar ervaring in de software branche en management advies. Allereerst was hij werkzaam op het gebied van Artificial Intelligence en later als partner/directeur in het bedrijf PAC Informatisering. In de afgelopen 10 jaar was Joost Koen als management consultant werkzaam. Hij heeft commerciële en inhoudelijke ervaring in de financiële sector, industrie, zorg en overheid.

j.koen@bon-code.nl

+31 6 53 60 50 72

JEROEN MEETSMA

(technisch verantwoordelijk)

 

Is een automatiseerder in hart en nieren met passie voor software kwaliteit. Hij heeft 18 jaar ervaring met de realisatie van grootschalige enterprise software als ontwikkelaar, architect en manager. Hij was de trekker van de sanering van de online boodschappenservice van Albert Heijn. Na enige tijd als technisch consultant bij de Software Improvement Group werkzaam te zijn geweest, besloot hij zich volledig te richten op het saneren van software.

j.meetsma@bon-code.nl

+31 6 53 88 26 48

JAN WILLEM KLERKX

(algemeen en klantrelatie)

 

Is een technisch bedrijfskundige en werkt sinds 1992 in de software-industrie, veelal in commerciële functies. Hij heeft gewerkt in directiefuncties bij PAC Informatisering, Arthur Andersen en Imtech. Later was hij commercieel directeur en mede eigenaar van de Software Improvement Group. Aansluitend fungeerde hij als commercieel directeur en mede eigenaar van Euvision Technologies dat medio 2014 door Qualcomm overgenomen is.

jw.klerkx@bon-code.nl

+31 6 51 33 35 33